Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Ja-lån

besök Ja-lån

Hos Ja-lån kan du låna via sms-lån, kallas även weblån eller internetlån. Låna från 1000 kronor upp till 4000 kronor. Även förstagångskunder kan ta lån på upp till 4000 kronor. Tiden för återbetalning är 30 dagar för alla lån men man kan få förlängd åtebetalningstid om man har ett bra skäl. Du kan ansöka om lån avgiftsfritt direkt på Jalåns webbplats. Lånen söker du utan säkerhet eller borgensman.

Maxlån: 4000 kronor kostar 839 kronor

  • Kan bevilja lån trots betalningsanmärkningVillkor för lån hos Ja-lån

Låna 1000 kostar 389 kronor
Låna 2000 kostar 489 kronor
Låna 3000 kostar 639 kronor
Låna 4000 kostar 839 kronor
Ansökningskostnad: 0 kronor
Återbetalningstid: Max 30 år
Lägsta ålder: Minst 20 år
Låna med anmärkning: Ja

Kundtjänst: Måndag-Fredag: 09 - 16
Tel: 0340 - 855 70