Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Kreditkontot

besök Kreditkontot

Villkor för lån hos Kreditkontot

Lånesumma 3000 - 15000 kr
Återbetalningstid: Max 1 år
Lägsta ålder: Minst 18 år
Ränta Från 30 %
Låna med anmärkning: Nej

Kundtjänst: Tel: 08-55922396