Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Pluslån

besök Pluslån

Med Pluslån kan du låna pengar utan säkerhet till vad du vill. Du kan ta ett lån från 10 000 kronor upp till 30 000 kronor. Tiden för återbetalning är från 1 år upp till 4 år. Första året är amorteringsfritt. Kravet för för att få låna hos Pluslån är att du ska ha fyllt 20 år, ha en fast årsinkomst på minst 120 000 kronor och inga betalningsanmärkningar i bagaget. Räntan är rörlig. Du kan ansöka om lån direkt på deras webbplats och få ett preliminärt besked direkt.Villkor för lån hos Pluslån

Lånesumma 10000 - 30000 kr
Ansökningskostnad: 400 kronor
Återbetalningstid: Max 4 år
Lägsta ålder: Minst 20 år
Ränta Från 22,75 %
Låna med anmärkning: Nej

Kundtjänst: Tel: 031 - 7502770